Lượt xem: 248
Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

QD 2852-QĐ-UBND.pdf


Mạch Bửu Bửu - Phòng Pháp chế, Sỏ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1235258