Lượt xem: 320
Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 3061/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y  thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn tỉnh Sóc Trăng

QD 3061-qđ-ubnd.pdf


Mạch Bửu Bửu - Phòng Pháp chế, Sỏ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1235385