Lượt xem: 173
Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

QD2297-phuonganSoNN.pdf


Mạch Bửu Bửu - Phòng Pháp chế, Sỏ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1235374