Lượt xem: 125
Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

QĐ 374-QĐ-UBND.pdf


Mạch Bửu Bửu - Phòng Pháp chế, Sỏ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1235353