Lượt xem: 180
Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

QĐ 780-QĐ-UBND.pdf


Mạch Bửu Bửu - Phòng Pháp chế, Sỏ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1353961