Lượt xem: 270
Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thủy lợi áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thủy lợi áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

QĐ 782-QĐ-UBND.pdf


Mạch Bửu Bửu - Phòng Pháp chế, Sỏ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1354052