Lượt xem: 106
Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022 Khối các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 25/4/2022, tại tỉnh Long An, Khối thi đua các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022.
Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022
         Nội dung chính của Giao ước thi đua giữa các Sở NN và PTNT vùng ĐBSCL là tiếp tục quán triệt các văn bản của Trung ương, các văn bản chỉ đạo, phát động phong trào thi đua của UBND tỉnh, thành phố, cụ thể là Sở NN và PTNT các tỉnh/thành phố thuộc Khối thi đua vùng ĐBSCL quyết tâm thi đua, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng ngành đạt và vượt chỉ tiêu do Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh/thành phố giao; hưởng ứng phong trào thi đua của Chính phủ và Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn ngành NN và PTNT chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp giàu có, nông nghiệp thông minh” giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục thi đua thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thi đua thực hiện cải cách hành chính, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở,…; tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể, phấn đấu tổ chức đảng, đoàn thể được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
Đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long ký kết giao ước thi đua năm 2022
         Khối trưởng Khối thi đua, Giám đốc Sở NN và PTNT Cà Mau - Phan Hoàng Vũ cho rằng, việc ký kết giao ước thi đua của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL nhằm phát động phong trào thi đua giữa các tỉnh, thành. Đồng thời, phát động sâu rộng phong trào xây dựng nông thôn mới gắn phong trào thi đua yêu nước với cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
         Qua đó, Khối trưởng đề nghị Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL thực hiện tốt giao ước thi đua và xây dựng chương trình kế hoạch phát động thi đua sát nhiệm vụ chính trị được giao nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022.
Đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông vùng Đồng bằng sông Cửu Long thảo luận tại hội nghị
         Ngoài ra, hội nghị cũng đề xuất một số môn thể thao để tổ chức Hội thao chào mừng 77 thành lập ngành NN và PTNT (14/11/1945 - 14/11/2022)./.
Lê Hoàng Nghi - Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 792002