Lượt xem: 139
Hội nghị chuyên đề “Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ”
    Nhằm đánh giá lại việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ, đồng thời tiếp tục phát huy hiệu quả đạt được, khắc phục những hạn chế khó khăn trong quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, chiều ngày 05 tháng 5 năm 2022 tại Phòng họp Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị chuyên đề Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp gắn với thương mại và dịch vụ. Đến dự hội nghị có ông Huỳnh Ngọc Nhã - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Trăng, TS. Trần Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn kinh tế hợp tác (Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp II), cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở, ban ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.
Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản qua 30 năm có nhiều bước tiến mới, nhất là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế từng vùng, từng địa phương, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả được triển khai thành công và nhân rộng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm 2021 đạt 1.289 triệu USD, trong đó hàng thủy sản gần 01 tỷ USD, gạo trên 200 triệu USD, giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 207 triệu đồng/ha, tăng 151 triệu đồng so năm 2008; cụ thể: sản lượng lúa năm 2021 đạt trên 2 triệu tấn tăng 2,4 lần so với năm 1992, cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày đạt trên 44.000 ha, tăng 2,6 lần, cây ăn trái gần 28.500 ha tăng 5,5 lần, tổng đàn gia súc gần 360 nghìn con tăng 2 lần, sản lượng thủy sản nuôi trồng trên 271 nghìn tấn tăng 53 lần so với năm 1992.
   Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp cũng còn những hạn chế, khó khăn nhất định như: Sản xuất nông nghiệp nhìn chung vẫn còn nhỏ lẻ, liên kết sản xuất chưa chặt chẽ; việc xây dựng các nhãn hiệu, thương hiệu đối với các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chủ lực của địa phương còn hạn chế; hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác, hợp tác xã chưa cao, chưa phát huy vai trò nòng cốt của kinh tế hợp tác, chưa thu hút được số đông hộ nông dân tham gia,...
   Hội nghị cũng được lắng nghe tham luận của TS. Trần Minh Hải và một số sở, ngành, địa phương xung quanh vấn đề chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ, kết quả chuyển đổi mô hình sản xuất kém hiệu quả sang hình thành vùng sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh…
   Phát biểu tại Hội nghị, ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt hơn nữa công tác chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với thương mại, dịch vụ, nhằm phát huy và tận dụng hết lợi thế tiềm năng của tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh và nâng cao đời sống cho người dân; từng bước chuyển đổi tư duy từ “phát triển sản xuất nông nghiệp” sang tư duy “phát triển kinh tế nông nghiệp”, trong đó chú trọng đến nâng cao chất lượng, giá trị, hiệu quả sản xuất; chuyển từ mục tiêu “hỗ trợ kinh tế hộ” sang mục tiêu “hỗ trợ kinh tế tập thể”, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã; ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại và liên kết tiêu thụ nông sản và liên kết tiêu thụ nông sản, trong đó đặc biệt quan tâm việc tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử./.
Nguyễn Thị Bích Ngà - Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 792014