Lượt xem: 207
Tình hình dịch hại trên lúa tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 02/03/2023 đến 08/03/2023) và dự báo dịch hại tuần tới

1. Tình hình sản xuất

    Vụ Đông Xuân 2022-2023: Xuống giống 173.500 ha/KH 171.000 ha, (đạt 101,5% so với kế hoạch). Riêng vụ Đông Xuân muộn xuống giống tính tới thời điểm hiện nay là 30.734 ha, tập trung tại các huyện Kế Sách, Châu Thành, Mỹ Tú, Thạnh Trị, Long Phú, Mỹ Xuyên, trà lúa đang tập trung giai đoạn đẻ nhánh đến trổ. Vụ Đông Xuân sớm và Đông Xuân chính vụ đã thu hoạch 92.447 ha đạt 54% diện tích, tăng 6.652 ha so với tuần trước tại các huyện Châu Thành, Thạnh Trị và TX. Ngã Năm, Mỹ Tú; năng suất trung bình 64,3 tạ/ha, sản lượng 575.631 tấn.

2. Tình hình dịch hại trong tuần

    Trong tuần, tổng diện tích nhiễm dịch hại trên trà lúa Đông Xuân 2022-2023 là 3.384 ha (giảm 663 ha so với tuần trước), diện tích nhiễm giảm chủ yếu: rầy nâu, sâu cuốn lá, đạo ôn lá, cháy bìa lá do trà lúa Đông Xuân chính vụ đang tập trung giai đoạn trổ chín đến thu hoạch. Hầu hết các đối tượng dịch hại xuất hiện ở mức độ nhiễm nhẹ, riêng sâu đục thân, chuột, đạo ôn lá, lem lép hạt, vàng lá chín sớm xuất hiện diện tích nhiễm trung bình. Một số đối tượng dịch hại xuất hiện và gây hại, cụ thể:

    + Rầy nâu: trong tuần diện tích nhiễm là 130 ha (giảm 90 ha so với tuần trước), mật số 750.1.500 con/m2, tập trung tại các huyện Châu Thành, Mỹ Tú, Thạnh Trị.

    + Lem lép hạt: diện tích nhiễm là 1.028 ha (giảm 4 ha so với tuần trước), trong đó có 10 ha nhiễm trung bình tại huyện Kế Sách.

3. Dự báo dịch hại trong tuần tới                   

    - Qua kết quả điều tra ngoài đồng, rầy nâu trên đồng phổ biến trưởng thành, một số nơi rầy nâu đang nở. Dự báo trong thời gian tới rầy nâu sẽ tiếp tục nở và gây hại mức độ nhẹ đến trung bình, chú ý trên trà lúa giai đoạn trổ chín (Đông Xuân muộn) nếu không được phát hiện và quản lý kịp thời có khả năng gây cháy rầy cục bộ. Do đó, khuyến cáo nông dân cần chủ động thăm đồng nhằm phát hiện và có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

    - Với điều kiện thời tiết hiện nay sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời se lạnh, nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm cao, ẩm độ không khí tăng thích hợp cho bệnh hại phát triển như đạo ôn, cháy bìa lá, lem lép hạt, đặc biệt ruộng gieo sạ dày và bón thừa phân đạm bệnh có khả năng gây hại nặng. Khuyến cáo nông dân cần thăm đồng thường xuyên, để phát hiện sớm vết bệnh và phòng trừ kịp thời. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông phun ngừa vào 2 thời điểm khi lúa trổ lẹt xẹt và lúa trổ đều.

    - Trên các trà lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh (Đông Xuân muộn) cần tiếp tục quan tâm, theo dõi đối tượng muỗi hành sẽ tiếp tục phát sinh và phát triển nếu gặp điều kiện thuận lợi về thời tiết, giống nhiễm, gieo sạ dày và có khả năng gây hại nặng nếu không được phát hiện và phòng trừ kịp thời. Ngoài ra, cần chú ý đối tượng chuột có xu hướng phát triển và gây hại nặng.

4. Công tác quản lý, chỉ đạo trong thời gian tới

    - Tiếp tục thực hiện công tác điều tra giám sát, theo dõi tình hình sản xuất, dịch hại, ... trên các loại cây trồng.

    - Thường xuyên kiểm tra tình hình rầy nâu di trú vào bẫy đèn và tổng hợp báo cáo hàng ngày.

    - Điều tra, thu thập, cập nhật giá thành sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Ngô Vương Ngọc Bảo Trân - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1383490