Lượt xem: 28
Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đến ngày 16-5-2023

1. Cây lúa

    Niên vụ 2022-2023: Xuống giống được 238.270 ha, trong đó: Vụ Mùa xuống giống được 10.942 ha, vụ Đông Xuân 174.463 ha, vụ Hè Thu 52.865 ha

Địa phương

Vụ Đông Xuân 2022-2023

Vụ Hè Thu 2023

Kế hoạch

Thực hiện

Thu hoạch

NSBQ

Kế hoạch

Thực hiện

Tổng cộng

168.500

174.463

171.654

67,67

138.000

52.865

TPST

3.000

3.235

3.235

61,19

3.000

4

Kế Sách

18.200

18.247

18.007

66,03

9.200

1.148

Long Phú

15.900

19.864

19.864

62,99

15.900

 

Mỹ Tú

26.200

26.310

25.788

69,36

22.800

15.384

Châu Thành

25.000

24.281

23.061

62,89

15.000

7.054

Mỹ Xuyên

8.000

9.571

9.282

67,01

8.000

170

Trần Đề

22.200

22.508

22.481

65,80

22.200

147

Thạnh Trị

31.500

31.947

31.947

74,30

23.400

10.463

Ngã Năm

18.500

18.500

18.500

72,42

18.500

18.485

Vĩnh Châu

 

 

 

 

 

 

2.Thủy sản

    Diện tích thả nuôi thủy sản từ đầu năm đến nay được 19.606 ha, giảm 35,37% so với cùng kỳ năm 2022 (Vĩnh Châu: 7.290 ha, Mỹ Xuyên 6.262 ha, Trần Đề: 2.839 ha, Cù Lao Dung 1.654 ha, Châu Thành 196 ha, Long Phú 89 ha, TP Sóc Trăng 19 ha, Kế Sách 1.258 ha), trong đó: nuôi tôm nước lợ 15.222 ha giảm 36,95% so với cùng kỳ, cá và thủy sản khác 4.384 ha. 

Nguyễn Thị Bích Ngà - Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1087846