Lượt xem: 282
Công tác tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 01 năm 2023
Công tác tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 01 năm 2023

    Trong tháng 01 năm 2023, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận 19 bản tự công bố sản phẩm của 07 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

    Căn cứ tại điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ c) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Sóc Trăng đăng Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tháng 01 năm 2023, cụ thể như sau:

Stt

Tổ chức/ cá nhân

Địa chỉ

Sản phẩm

Số công bố

Ngày tiếp nhận

1

Hộ kinh doanh Thành Hiệp Long

ấp Thọ Hòa Đông A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Lạp xưởng khô hiệu Thành Hiệp Long

01/HKD Thành Hiệp Long/2022

09/01/2023

2

Hộ kinh doanh Thành Hiệp Long

ấp Thọ Hòa Đông A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Lạp xưởng tươi hiệu Thành Hiệp Long

02/HKD Thành Hiệp Long/2022

09/01/2023

3

Hộ kinh doanh Thành Hiệp Long

ấp Thọ Hòa Đông A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Lạp xưởng tôm hút chân không hiệu Thành Hiệp Long

03/HKD Thành Hiệp Long/2022

09/01/2023

4

Hộ kinh doanh Thành Hiệp Long

ấp Thọ Hòa Đông A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Lạp xưởng trứng muối hút chân không hiệu Thành Hiệp Long

04/HKD Thành Hiệp Long/2022

09/01/2023

5

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất chế biến nông - lâm - thủy sản Cô Mới

451 Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Mắm cá lóc chưng

05/COMOI/2022

09/01/2023

6

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất chế biến nông - lâm - thủy sản Cô Mới

451 Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Mắm cá sặc chưng

06/COMOI/2022

09/01/2023

7

Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất chế biến nông - lâm - thủy sản Cô Mới

451 Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Xá bấu ngọt

07/COMOI/2022

09/01/2023

8

Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí

196, tỉnh lộ 8, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Gạo trắng hữu cơ ST 25

03/DNTNHQT/2022

11/01/2023

9

Hộ kinh doanh Trần Đức Thái

328 Điện Biên Phủ, khóm 1, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Bánh phồng tôm Bà Ngó 3

01/TRẦN ĐỨC THÁI/2023

13/01/2023

10

Hộ kinh doanh Sơn Thị Hồng

ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Lạp xưởng hiệu Thiên Thanh

01/SƠN THỊ HỒNG/2023

13/01/2023

11

Hộ kinh doanh Sơn Thị Hồng

ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Khô heo hiệu Thiên Thanh

02/SƠN THỊ HỒNG/2023

13/01/2023

12

Hộ kinh doanh Sơn Thị Hồng

ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Bánh phồng tôm hiệu Thiên Thanh

03/SƠN THỊ HỒNG/2023

13/01/2023

13

Công ty trách nhiệm hữu hạn Cẩm Thiều

Số 26A, Quốc lộ 61B, khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Trà mãng cầu - hương vị thuần túy

01/CT/2022

13/01/2023

14

Công ty trách nhiệm hữu hạn Cẩm Thiều

Số 26A, Quốc lộ 61B, khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Trà mãng cầu - hương vị đậm đà

02/CT/2022

13/01/2023

15

Công ty trách nhiệm hữu hạn Cẩm Thiều

Số 26A, Quốc lộ 61B, khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Trà mãng cầu - túi lọc

03/CT/2022

13/01/2023

16

Công ty trách nhiệm hữu hạn Cẩm Thiều

Số 26A, Quốc lộ 61B, khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Mứt tươi mãng cầu xiêm

04/CT/2023

13/01/2023

17

Công ty trách nhiệm hữu hạn Cẩm Thiều

Số 26A, Quốc lộ 61B, khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng

Mãng cầu sấy dẻo

05/CT/2023

13/01/2023

18

Công ty TNHH ST Minh Hưng

297 Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đường tinh luyện

01/STMH/2023

16/01/2023

19

Công ty TNHH ST Minh Hưng

297 Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Đường trắng

02/STMH/2023

16/01/2023

Châu Thị Thu Tâm - Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1353988