Lượt xem: 2123
Kế hoạch triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá tỉnh Sóc Trăng
Ngày 10/6/2019, Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá tỉnh Sóc Trăng.
    Kế hoạch được ban hành với mục đích thực hiện quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ; đảm bảo yêu cầu về giám sát hoạt động đánh bắt xa bờ của tàu cá trên địa bàn tỉnh, kịp thời ngăn chặn các hoạt động khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, đặc biệt là các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài trong khai thác thủy sản; hỗ trợ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; thực hiện xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản; ý thức chấp hành pháp luật của chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá đánh bắt xa bờ trong khai thác thủy sản trên các vùng biển.
    Theo Kế hoạch, tất cả tàu cá đăng ký trên địa bàn tỉnh có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định của Luật Thủy sản và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019.
    Lộ trình cụ thể như sau: tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên: hoàn thành lắp đặt trước ngày 01/7/2019; tàu cá làm nghề lưới kéo, câu cá ngừ đại dương có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét: hoàn thành lắp đặt trước ngày 01/01/2020; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24 mét: hoàn thành lắp đặt trước ngày 01/4/2020.
    Thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tính năng theo quy định tại khoản 1, Điều 44 của Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ và theo Thông báo số 1008/TB-TCTS-TTTS ngày 04/5/2019 của Tổng cục Thủy sản.
    Thiết bị giám sát trên tàu cá được cung cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phải được chứng nhận hợp quy của Bộ Thông tin và Truyền thông.
    Tàu cá trong diện bắt buộc lắp thiết bị phải lắp đúng lộ trình thời gian quy định, các tàu không lắp thiết bị sẽ không đủ điều kiện được cấp giấy phép khai thác thủy sản và sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Tô Minh Triều - Chi cục Thủy sản tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1383482