Lượt xem: 583
Thông báo về việc cung cấp mã QR (Quick Response) phục vụ tìm hiểu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Xem nội dung chi tiết: 

CV_cung_cap_ma_QR_cac_TTHC_thuoc_tham_quyen_giai_quyet_cua_SoNNPTNT_Soc_Trang_2023signed_20230418023746687680_3signed824_4signedsim20230419072742_5signed44.pdf


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Ttrăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1383283