Lượt xem: 1071
Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Dự án Phát triển chăn nuôi bò
Chức năng, nhiệm vụ:
    - Ban Quản lý Dự án giúp Ban Chỉ đạo và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số 31/QĐ-UBND ngay 21/1/2014, Quyết định số 999/QĐ-CTƯBND ngày 19/9/2014, Quyết định số 3222/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng và luật định.
    - Ban Quản lý Dự án tiếp nhận kế thừa các hoạt động và nguồn tài chính, tài sản của 02 dự án hợp nhất BQL Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tinh Sóc Trăng giai đoạn 2013-2020 và BQL Dự án phát triên bò sữa tại tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014-2019 (Heifer).
    - Giao Giám đốc dự án ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tùy theo tình hình thực tế để đảm bảo hiệu quả triên khai thực hiện dự án. Giám đốc dự án sẽ thuê ký hợp đông lao động ở một số vị trí khi cần thiết sau khi được Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chấp thuận.
    - Ban Quản lý Dự án có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng, Văn phòng đặt tại số 08 Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
    - Các thành viên tham gia Ban Quản lý Dự án làm việc biệt phái, chuyên trách với thời hạn là 03 năm và được hưởng phụ cấp theo quy định hiện hành và phụ cấp theo quy định của Heifer.
Tin khác
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1023126