Lượt xem: 585
Nhiệm vụ của Ban Quản lý Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (MCRP) Sóc Trăng
Nhiệm vụ của Ban Quản lý Dự án MCRP Sóc Trăng
- Phối hợp Cơ quan chủ quản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ dự án – Tổng Cục Phòng chống thiên tai, Cố vấn trưởng, các chuyên gia quốc tế, trong nước và các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành về quản lý, sử dụng vốn ODA.
- Xây dựng quy chế làm việc của Ban Quản lý Dự án để phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động của Dự án đúng tiến độ, đạt hiệu quả.
- Chấp hành chế độ báo cáo Dự án theo quy định về quản lý và sử dụng vốn ODA.
- Ban Quản lý Dự án có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Văn phòng đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 08, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).
- Kinh phí hoạt động từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh theo cam kết để thực hiện Dự án.
- Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.
Tin khác
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1021186