Lượt xem: 87
Tình hình dịch hại trên lúa tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 31/8/2021 đến 07/9/2021) và dự báo dịch hại tuần tới
1. Tình hình sản xuất
    Vụ Hè Thu 2021 xuống giống được 141.154 ha, vượt 0,2% kế hoạch và giảm 0,9% so với năm trước (bằng 1.323 ha), trong đó giai đoạn trổ chín 55.830 ha, thu hoạch 85.324 ha, năng suất ước đạt 56,7 tạ/ha. Diện tích lúa đặc sản, lúa thơm chiếm 45,1% diện tích. Các giống gieo trồng chủ yếu như OM 18 (chiếm 36,6% diện tích), Đài Thơm 8 (chiếm 33,4% diện tích), OM 5451 (chiếm 13,0% diện tích), ST 24 (chiếm 3,3% diện tích), ...
    Vụ Thu Đông 2021 xuống giống được 458 ha tại huyện Mỹ Tú, Châu Thành và TX. Ngã Năm, lúa đang giai đoạn mạ-đẻ nhánh.
    Vụ Mùa 2021-2022 xuống giống được 2.772 ha/KH 11.000 ha tại TX. Vĩnh Châu và huyện Mỹ Xuyên, trong đó giai đoạn mạ 607 ha, đẻ nhánh 1.825 ha, đòng 340 ha. Các giống gieo trồng chủ yếu ST24, ST5, OM5451, RVT...
    Vụ Đông Xuân 2021-2022 xuống giống được 233 ha tại các huyện Mỹ Xuyên, Long Phú, Trần Đề và TP. Sóc Trăng.
2. Tình hình dịch hại trong tuần
    Đối với trà lúa Hè Thu, tổng diện tích nhiễm dịch hại trong tuần là 6.104 ha (giảm 5.205 ha so với tuần trước), do trà lúa bước vào thời điểm thu hoạch rộ, diện tích còn lại đang tập trung giai đoạn trổ chín nên tình hình nhiễm dịch hại tiếp tục giảm so với tuần trước về diện tích và mức độ nhiễm, các đối tượng xuất hiện chủ yếu như sau:
    - Rầy nâu: nhiễm 417 ha (giảm 775 ha so với tuần trước), mật số phổ biến 750-1.500 con/m2, nơi cao 2.000 con/m2, phân bố tại các huyện Mỹ Xuyên, Trần Đề, Thạnh Trị và TP. Sóc Trăng.
    - Bệnh cháy bìa lá: nhiễm 953 ha (giảm 795 ha so với tuần trước), trong đó có 23 ha nhiễm trung bình tập trung tại huyện Châu Thành.
    - Bệnh đạo ôn cổ bông: nhiễm 1.437 ha (giảm 1.363 ha so với tuần trước), trong đó có 59 ha nhiễm với tỷ lệ 10% bông bệnh tại các huyện Châu Thành, Mỹ Xuyên, Mỹ Tú và Thạnh Trị.
    - Bệnh lem lép hạt: nhiễm 2.904 ha (giảm 1.479 ha so với tuần trước), trong đó có 168 ha nhiễm trung bình tại các huyện Mỹ Tú, Châu Thành, Thạnh Trị và Kế Sách.
    - Bên cạnh đó, trên trà lúa Hè Thu còn nhiễm một số đối tượng khác như sâu cuốn lá nhỏ, chuột, bệnh đốm vằn, ... ở mức độ nhiễm nhẹ.
    Đối với trà lúa Thu Đông, Mùa 2021-2022, tổng diện tích lúa nhiễm sâu bệnh trong tuần là 835 ha (giảm 160 ha so với tuần trước), đối tượng xuất hiện chủ yếu gồm sâu cuốn lá nhỏ, chuột, bệnh đạo ôn lá với diện tích nhiễm nhẹ, phân bố tại TX. Vĩnh Châu và TX. Ngã Năm.
3. Dự báo dịch hại trong tuần tới
    Rầy nâu: ngoài đồng hiện nay phổ biến tuổi 3 đến trưởng thành với mật số nhiễm nhẹ đến trung bình. Khuyến cáo bà con nông dân cần thăm đồng thường xuyên, theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu trên đồng, kiểm tra kỹ gốc lúa, nhất là trên các trà lúa trổ chín nhằm đưa ra biện pháp quản lý kịp thời và hiệu quả. Đối với một số khu vực chuẩn bị xuống giống vụ Thu Đông, Mùa, Đông Xuân cần theo dõi tình hình rầy nâu di trú tại địa phương, khuyến cáo nông dân xuống giống đảm bảo tập trung, đồng loạt và né rầy. Riêng các trà lúa mới gieo sạ (<15 NSS) khi rầy nâu di trú với mật số cao có thể áp dụng biện pháp “nong nước” để bảo vệ cây lúa và hạn chế đến mức thấp nhất khả năng rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cây lúa non.
    Với điều kiện thời tiết như hiện nay mưa, bão xuất hiện nhiều tạo điều kiện cho bệnh đạo ôn lá phát sinh và gây hại trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng, nhất là những ruộng sử dụng giống nhiễm, gieo sạ dày và bón thừa phân đạm. Vì vậy bà con nông dân cần thăm đồng thường xuyên để sớm phát hiện vết bệnh và sử dụng các loại thuốc đặc trị để phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông phun ngừa vào 2 thời điểm trước khi trổ và sau khi lúa trổ đều. 
    Ngoài ra, cũng cần quản lý tốt một số đối tượng như ốc bươu vàng, bù lạch trên trà lúa giai đoạn mạ, chuột, bệnh cháy bìa lá, thối thân vi khuẩn, lem lép hạt, ...
4. Công tác quản lý, chỉ đạo trong thời gian tới
    - Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất và dịch hại trên các loại cây trồng như rầy nâu, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn, rầy phấn trắng, muỗi hành, ... 
    - Thực hiện nghiêm các công văn chỉ đạo của cấp trên ở các lĩnh vực mà đơn vị quản lý, theo dõi. Thường xuyên nắm chắc tình hình tại các địa phương để chỉ đạo sản xuất, dự tính dự báo tình hình dịch hại trên cây trồng trong thời gian áp dụng các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
    - Tiếp tục chỉ đạo các trạm tăng cường công tác theo dõi dịch hại ngoài đồng, diễn biến sâu bệnh trên trà lúa Hè Thu 2021, Thu Đông, Mùa và Đông Xuân 2021-2022 để có biện pháp quản lý hiệu quả đồng thời theo dõi tình hình rầy nâu di trú vào bẫy đèn và báo cáo hàng ngày.
Huỳnh Thị Anh Thư - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 602833