Lượt xem: 62
Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đến ngày 17-5-2022

1. Trồng trọt

    Niên vụ 2021-2022: Xuống giống được 255.994 ha, trong đó vụ Đông Xuân 182.156 ha, vụ Hè Thu 63.202 ha, vụ Mùa 10.636 ha (đã thu hoạch dứt điểm).

Địa phương

Vụ Đông Xuân 2021-2022

Vụ Hè Thu 2022

Kế hoạch

Thực hiện

Thu hoạch

NSBQ

Kế hoạch

Thực hiện

Tổng cộng

171.000

182.156

180.127

66,58

140.000

63.202

TPST

3.000

3.512

3.512

58,93

3.000

25

Kế Sách

18.000

18.766

18.542

63,29

9.600

2.564

Long Phú

16.000

18.041

18.041

60,34

16.000

6.423

Mỹ Tú

31.000

32.691

30.886

66,27

23.200

13.934

Châu Thành

26.000

25.978

25.978

62,64

16.000

11.328

Mỹ Xuyên

8.000

8.890

8.890

66,52

8.000

544

Trần Đề

22.300

22.418

22.418

63,44

22.300

1.520

Thạnh Trị

28.200

33.313

33.313

72,28

23.400

8.543

Ngã Năm

18.500

18.547

18.547

77,00

18.500

18.321

Vĩnh Châu

 

 

 

 

 

 

2. Thủy sản

    Trong tuần thả nuôi thủy sản được 5.776 ha, lũy kế 30.335 ha, tăng 46,8% cùng kỳ, trong đó tôm nuôi nước lợ 24.144 ha, tăng 51,66% (thiệt hại 539 ha, chiếm 2,23% diện tích thả).

Địa phương

Tổng

Diện tích nuôi thủy sản 2022

Tổng DT tôm nước lợ

Tổng thiệt hại tôm nước lợ

Trong đó

Tổng DT cá và thủy sản khác

Trong đó

Tổng

Tôm Sú

Tôm thẻ

Thiệt hại tôm sú

Thiệt hại tôm thẻ

DT nuôi cá

Artemia

Cua

Tổng cộng

30.335

24.144

4.756

19.388

539

71

469

6.191

5.133

461

589

Vĩnh Châu

10.203

7.371

1.093

6.278

126

1

125

2.832

1.889

461

482

Mỹ Xuyên

11.888

11.631

2.972

8.659

321

67

254

257

200

 

57

Trần Đề

3.859

3.224

438

2.786

25

1

24

635

585

 

50

Cù Lao Dung

1.990

1.779

254

1.526

67

3

65

210

210

 

 

Long Phú

97

87

 

87

 

 

 

10

10

 

 

Mỹ Tú

775

52

 

52

 

 

 

723

715

 

 

Châu Thành

248

 

 

 

 

 

 

248

248

 

 

Kế Sách

1.225

 

 

 

 

 

 

1.255

1.255

 

 

Thạnh Trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngã Năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPST

51

 

 

 

 

 

 

51

51

 

 


Nguyễn Thị Bích Ngà - Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 792007