Lượt xem: 133
Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đến ngày 29-11-2022

1. Trồng trọt

    Niên vụ 2022-2023: Xuống giống được 104.502 ha, trong đó: Vụ Mùa xuống giống được 10.942 ha, vụ Đông Xuân 86.078 ha.

Địa phương

Vụ Mùa 2022-2023

Vụ Đông Xuân 2022-2023

Kế hoạch

Thực hiện

Thu hoạch

NSBQ

Kế hoạch

Thực hiện

 

Tổng cộng

11.000

10.942

3.028

51,50

171.000

93.567

 

TPST

 

 

 

 

3.000

3.122

 

Kế Sách

 

 

 

 

17.700

8.835

 

Long Phú

 

 

 

 

16.000

16.001

 

Mỹ Tú

 

 

 

 

31.000

7.023

 

Châu Thành

 

 

 

 

25.500

9.041

 

Mỹ Xuyên

8.000

7.914

 

 

8.000

8.167

 

Trần Đề

 

 

 

 

22.300

22.408

 

Thạnh Trị

 

 

 

 

29.000

13.535

 

Ngã Năm

 

 

 

 

18.500

5.436

 

Vĩnh Châu

3.000

3.028

3.028

51,50

 

 

 

2. Thủy sản

    Diện tích thả nuôi thủy sản đến nay 78.684 ha, tăng 11,48% cùng kỳ, trong đó tôm nuôi nước lợ 54.578 ha, tăng 5,20% (thiệt hại 2.288ha, chiếm 5,10% diện tích thả).

Địa phương

Tổng

Diện tích nuôi thủy sản 2022

Tổng DT tôm nước lợ

Tổng thiệt hại tôm nước lợ

Trong đó

Tổng DT cá và thủy sản khác

Trong đó

Tổng

Tôm Sú

Tôm thẻ

Thiệt hại tôm sú

Thiệt hại tôm thẻ

DT nuôi cá

Artemia

Cua

Tổng cộng

78.684

54.578

13.174

41.404

2.784

496

2.288

24.106

21.865

461

1.728

Vĩnh Châu

32.407

26.187

6.561

19.626

1.561

203

1.358

6.220

4.339

461

1.420

Mỹ Xuyên

20.542

19.456

5.480

13.975

1.042

289

753

1.086

901

 

157

Trần Đề

5.842

4.530

622

3.908

77

2

75

1.312

1.161

 

151

Cù Lao Dung

3.932

3.800

486

3.314

86

3

84

131

131

 

 

Long Phú

815

304

 

304

18

 

18

512

512

 

 

Mỹ Tú

3.806

78

 

78

 

 

 

3.728

3.704

 

 

Châu Thành

1.025

 

 

 

 

 

 

1.025

1.025

 

 

Kế Sách

2.747

 

 

 

 

 

 

2.740

2.740

 

 

Thạnh Trị

4.628

128

25

103

 

 

 

4.500

4.500

 

 

Ngã Năm

2.747

 

 

 

 

 

 

2.747

2.747

 

 

TPST

200

95

 

95

 

 

 

105

105

 

 


Nguyễn Thị Bích Ngà - Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1235370