Lượt xem: 82
Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đến ngày 14-02-2023

1. Cây lúa

    Niên vụ 2022-2023: Xuống giống được 181.281 ha, trong đó: Vụ Mùa xuống giống được 10.942 ha, vụ Đông Xuân 170.339 ha.

Địa phương

Vụ Mùa 2022-2023

Vụ Đông Xuân 2022-2023

Kế hoạch

Thực hiện

Thu hoạch

NSBQ

Kế hoạch

Thực hiện

Thu hoạch

NSBQ

Tổng cộng

11.000

10.942

10.798

56,91

171.000

170.339

72.671

60,77

TPST

 

 

 

 

3.000

3.235

1.805

59,70

Kế Sách

 

 

 

 

17.700

18.109

8.835

58,50

Long Phú

 

 

 

 

16.000

19.832

15.871

56,70

Mỹ Tú

 

 

 

 

31.000

26.148

4.648

55,00

Châu Thành

 

 

 

 

25.500

22.750

7.278

49,60

Mỹ Xuyên

8.000

7.914

7.890

58,80

8.000

9.509

5.040

66,60

Trần Đề

 

 

 

 

22.300

22.500

21.761

64,40

Thạnh Trị

 

 

 

 

29.000

29.711

7.427

72,40

Ngã Năm

 

 

 

 

18.500

18.545

05

80,00

Vĩnh Châu

3.000

3.028

2.908

51,80

 

 

 

 

2.Thủy sản

    Diện tích thả nuôi thủy sản từ đầu năm đến nay được 1.050 ha (Vĩnh Châu: 563 ha, Trần Đề: 303 ha, Châu Thành 155 ha, Long Phú 26 ha, Kế Sách 04 ha), trong đó nuôi tôm nước lợ 554 ha, cá và thủy sản khác 496 ha. Diện tích còn lại người dân tiếp tục xử lý ao để chuẩn bị thả nuôi./.
Nguyễn Thị Bích Ngà - Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1087858