Lượt xem: 108
Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp đến ngày 15-3-2023

1. Cây lúa

    Niên vụ 2022-2023: Xuống giống được 184.442 ha, trong đó: Vụ Mùa xuống giống được 10.942 ha, vụ Đông Xuân 173.500 ha.

Địa phương

Vụ Mùa 2022-2023

Vụ Đông Xuân 2022-2023

Kế hoạch

Thực hiện

Thu hoạch

NSBQ

Kế hoạch

Thực hiện

Thu hoạch

NSBQ

Tổng cộng

11.000

10.942

10.798

56,91

171.000

173.500

108.925

65,42

TPST

 

 

 

 

3.000

3.235

3.100

61,22

Kế Sách

 

 

 

 

17.700

18.171

9.135

58,71

Long Phú

 

 

 

 

16.000

19.863

16.044

62,20

Mỹ Tú

 

 

 

 

31.000

26.608

10.865

65,74

Châu Thành

 

 

 

 

25.500

23.061

10.633

53,35

Mỹ Xuyên

8.000

7.914

7.890

58,80

8.000

9.571

8.167

67,10

Trần Đề

 

 

 

 

22.300

22.500

22.408

65,80

Thạnh Trị

 

 

 

 

29.000

31.947

18.509

74,16

Ngã Năm

 

 

 

 

18.500

18.545

10.065

72,10

Vĩnh Châu

3.000

3.028

2.908

51,80

 

 

 

 

2.Thủy sản

   Diện tích thả nuôi thủy sản từ đầu năm đến nay được 5.224 ha (Vĩnh Châu:1.289 ha, Trần Đề: 1.184 ha, Cù Lao Dung 472 ha, Châu Thành 164 ha, Long Phú 67 ha, TP Sóc Trăng 10 ha, Kế Sách 649 ha), trong đó nuôi tôm nước lợ 2.840 ha, cá và thủy sản khác  2.384 ha. 

Nguyễn Thị Bích Ngà - Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1353889