Lượt xem: 605
Kết quả sau 01 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước và nước sinh hoạt cho hộ nghèo vùng nông thôn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025”
Nước sạch là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của con người, việc đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân là một nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội.
         Nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo trên địa bàn nông thôn tỉnh được sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước và nước sinh hoạt cho hộ nghèo vùng nông thôn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn giai đoạn 2021-2025 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 20/10/2021. Mục tiêu của Đề án là tiếp tục lắp đặt đồng hồ nước miễn phí cho 1.000 hộ và miễn thu tiền nước sinh hoạt cho khoảng 6.501 hộ nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2025, số hộ nghèo khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đạt Quy chuẩn từ các công trình cấp nước tập trung đạt tỷ lệ 83,86%.
         Qua một năm thực hiện, đến cuối năm 2022, Trung tâm đã lắp đặt đồng hồ miễn phí cho 367 hộ nghèo trên địa bàn các xã An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung), Thạnh Tân, Thạnh Trị, Lâm Tân, Vĩnh Lợi, Châu Hưng (huyện Thạnh Trị), Tân Thạnh, Long Phú, Tân Hưng, Trường Khánh, Phú Hữu (huyện Long Phú), Long Bình, Tân Long, Vĩnh Quới, Mỹ Bình, Mỹ Quới (thị xã Ngã Năm), và đã miễn thu tiền nước cho 5.169 hộ nghèo với sản lượng nước đã miễn thu trong năm 2022 đạt 186.102m3. Tính từ năm 2018 đến cuối năm 2022, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã lắp đặt đồng hồ miễn phí cho 4.955 hộ nghèo, đồng thời miễn thu tiền 856.682 m3 nước (định mức hỗ trợ 3 m3/hộ/tháng). Tổng kinh phí đã thực hiện hơn 8,6 tỷ đồng từ kinh phí của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.
         Việc triển khai thực hiện đề án đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân. Đề án đã tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận nguồn nước sạch, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân nghèo, thay đổi diện mạo xã hội nông thôn, tăng tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch ở các địa phương để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nước sạch trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của tỉnh.
 
       
                   Hình 1: Nhân viên Trạm lắp đồng hồ cho hộ dân                 Hình 2: Người dân sử dụng nước
         Căn cứ kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3622/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, thì đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 23,26% (tương đương 2.593 hộ) bị thiếu nguồn nước sinh hoạt, do các hộ nghèo này sống rải rác, ở cách rất xa tuyến ống hoặc ở khu vực chưa có đường ống chính đi qua.
         Căn cứ Kế hoạch mở mạng các tuyến ống trong năm 2023 Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai thêm các công trình nâng cấp, mở rộng tuyến ống mạng cấp nước tại các huyện, thị xã với tổng chiều dài 160.842 mét, phục vụ cấp nước cho 3.997 hộ dân. Trong đó dự kiến lắp đặt đồng hồ miễn phí cho thêm 235 hộ nghèo, đồng thời tiếp tục miễn thu tiền nước cho các hộ nghèo trên địa bàn đơn vị đang quản lý.
         Đề án Hỗ trợ lắp đặt đồng hồ nước và nước sinh hoạt cho hộ nghèo trên địa bàn nông thôn tỉnh Sóc Trăng là một chính sách đúng đắn và rất kịp thời, thể hiện được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong việc chăm lo đời sống của nhân dân, tuy giá trị hỗ trợ quy đổi ra số tiền không lớn, nhưng mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân nghèo. Đề án được thực hiện là cơ hội cho các hộ nghèo có nước sạch sử dụng với chi phí thấp nhất, qua đó sớm ổn định cuộc sống, xóa dần khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, giữa thành thị và nông thôn, góp phần tích cực vào ổn định an ninh chính trị tại địa phương./.
Hà Thị Nỉ - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1354014