Lượt xem: 2098
Một số điểm mới cơ bản trong Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
​Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ban hành nhằm khắc phục những bất cập của Nghị định số 210/2013/NĐ-CP đồng thời thu hút, tăng cường nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;
    ​Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ  được xây dựng trên cơ sở quy định của các luật có liên quan như: Luật Đầu tư năm 2014, Luật Ngân sách năm 2015, Luật Đầu tư công năm 201một số 4, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017, Luật Đất đai năm 2014, Luật Khoa học và công nghệ năm 2013, Luật chuyển giao công nghệ năm 2017. Có điểm mới nổi bật như sau:
     Về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Chỉ quy định miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được nhà nước giao đất hoặc chuyển mục đích để làm nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án theo quy định tại điều 55 Luật Đất đai năm 2013 (Điều 5); Đối với trường hợp được nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án: dự án được áp dụng mức giá đất ưu đãi do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định; được giảm 50% tiền thuê đất sau thời gian được miễn đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là 07 năm và đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư là 05 năm; được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho người lao động của dự án, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa, sân phơi, đường giao thông, cây xanh); Đặc biệt, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 05 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 10 tiếp theo (Điều 6). 
    Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành, đặc biệt quy định rõ các công trình xây dựng trên đất (bao gồm cả nhà lưới, nhà kính, nhà màng và công trình thủy lợi) của doanh nghiệp đầu tư được tính là tài sản để thế chấp vay vốn tại các ngân hàng thương mại (Điều 8). 
     Quy định mức hỗ trợ doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chế biến nông sản như sau: Hỗ trợ cơ sở chế biến nông sản, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm: 60% kinh phí đầu tư và không quá 15 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án; Hỗ trợ cơ sở sản xuất nhà máy cơ khí chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp và nhà máy sản xuất sản phẩm phụ trợ: 60% kinh phí đầu tư và không quá 05 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án.
     Doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt sẽ được nhà nước hỗ trợ như sau: Hỗ trợ 05 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị; Ngoài hỗ trợ hạ tầng như trên, nếu doanh nghiệp nhập bò giống cao sản để nuôi trực tiếp hoặc liên kết nuôi với hộ gia đình thì được hỗ trợ bổ sung là 10 triệu đồng/con
     Doanh nghiệp có dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn như sau: Hỗ trợ 03 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho xây mới hoặc 02 triệu đồng/m3/ngày đêm công suất cho nâng cấp cải tạo nhà máy sản xuất nước sạch; Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư có từ 10 hộ trở lên.
    Doanh nghiệp có dự án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; nước thải sinh hoạt tại nông thôn; thu gom xử lý chất thải làng nghề, nông thôn được hỗ trợ 60% chi phí mua thiết bị, xây dựng hệ thống xử lý, mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng/dự án.; Doanh nghiệp có dự án nuôi trồng thủy sản có quy mô tối thiểu 05 ha trở lên được hỗ trợ 200 triệu đồng/ha để xây dựng hạ tầng, cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường. Diện tích nuôi tăng lên mức hỗ trợ được tăng lên tương ứng. Mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/dự án; Doanh nghiệp có dự án xây dựng bến cảng phục vụ vận chuyển sản phẩm nông lâm thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước, công trình thủy lợi làm dịch vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ không quá 20 tỷ đồng/dự án.
    Về thủ tục hành chính cho phép thực hiện liên thông và rút gọn: Không quyết định chủ trương đầu tư cho từng dự án mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (điểm a,b khoản 1 Điều 16); Cho phép chủ đầu tư dư án thực hiện song song hoặc lồng ghép các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng và nhận hỗ trợ đầu tư (Khoản 2 Điều 16); Được miễn giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị hoặc xây dựng trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao có quy hoạch 1/500 được duyệt (điểm đ khoản 1 Điều 16). 
    Chính phủ có giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ trì, phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tiêu trí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tại phụ lục I Nghị định quy định: dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải là công nghệ được ưu tiên đầu tư phát triển (được quy định tại Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ).
     Nghị định có hiệu lực từ ngày 17/4/2018./.
     Lâm Thế Vinh
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1022469