Lượt xem: 364
GIỚI THIỆU THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHĂN NUÔI VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI
Ngày 15 tháng 12 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT, hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.
         Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT có một số quy định mới như sau:
         (1)  Tổ chức, cá nhân chăn nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi phải kê khai định kỳ 02 lần/năm (06 tháng/lần) và kê khai đột xuất trong thời hạn 03 ngày khi nhập về nuôi mới hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
         (2) Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, cộng đồng dân cư tối thiểu là 100 mét; trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu là 150 mét.
         (3) Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô vừa đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, cộng đồng dân cư tối thiểu là 200 mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 300 mét.
         (4) Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu tập trung xử chất thải sinh hoạt, công nghiệp, cộng đồng dân cư tối thiểu là 400 mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 500 mét.”
         (5) Thay thế 02 phụ lục II và III.
         Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024.
         (đính kèm Thông tư 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023)
Phạm Minh Tú - Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Mỹ Tú
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1378215