Lượt xem: 321
Thông tư số 04/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
Xem nội dung chi tiết: 

04-2024-TT-BNNPTNT.pdf


Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1378181