Lượt xem: 1473
Danh sách chi tiết các cơ sở được kiểm tra, phân loại năm 2016 theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công văn số 7646/BNN-QLCL ngày 16/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản vi phạm, công tác kiểm tra, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông  nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2016 đã tiến hành trên 1.401 cơ sở. Trong đó, 464 cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và 935 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp được kiểm tra, xếp loại theo quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công văn số 7646/BNN-QLCL ngày 16/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản vi phạm, công tác kiểm tra, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông  nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2016 đã tiến hành trên 1.401 cơ sở. Trong đó, 464 cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và 935 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp được kiểm tra, xếp loại theo quy định.

    Dưới đây là Danh sách chi tiết các cơ sở được kiểm tra, phân loại theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT năm 2016:
    1. Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm năm 2016.
    2. Danh sách tàu cá trên 90CV được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện năm 2016.
    3. Danh sách cơ sở xếp loại C và Danh sách cơ sở xếp loại C được tái kiểm tra năm 2016.
    4. Danh sách cơ sở vật tư nông nghiệp năm 2016 được kiểm tra xếp loại thuộc cấp tỉnh quản lý.
    5. Danh sách cơ sở vật tư nông nghiệp năm 2016 được kiểm tra xếp loại thuộc huyện Châu Thành.
    6. Danh sách cơ sở vật tư nông nghiệp năm 2016 được kiểm tra xếp loại thuộc huyện Cù Lao Dung.
    7. Danh sách cơ sở vật tư nông nghiệp năm 2016 được kiểm tra xếp loại thuộc huyện Kế Sách.
    8. Danh sách cơ sở vật tư nông nghiệp năm 2016 được kiểm tra xếp loại thuộc huyện Mỹ Tú.
    9. Danh sách cơ sở vật tư nông nghiệp năm 2016 được kiểm tra xếp loại thuộc thị xã Ngã Năm.
    10. Danh sách cơ sở vật tư nông nghiệp năm 2016 được kiểm tra xếp loại thuộc huyện Trần Đề.
    11. Danh sách cơ sở vật tư nông nghiệp năm 2016 được kiểm tra xếp loại thuộc thị xã Vĩnh Châu.

Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1022275