Lượt xem: 1517
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2018
         Theo Quyết định số 469/QĐ-BNN-PC, ngày 31/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 31/12/2018, có 553 văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn hiệu lực thi hành, liên quan và quy định đến các lĩnh vực gồm: Trồng trọt 75 văn bản; Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 49 văn bản; Chăn nuôi 52 văn bản; thú ý 29 văn bản; Lâm nghiệp 121 văn bản; Thủy sản 123 văn bản; Thủy lợi 15 văn bản; Phòng chống thiên tai 30 văn bản; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 31 văn bản; Chế biến và phát triển thị trường nông sản 06 văn bản; Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 30 văn bản; Khoa học công nghệ và môi trường - khuyến nông 22 văn bản; Thanh tra 02 văn bản; Tổ chức cán bộ 20 văn bản; Kế hoạch tài chính và hợp tác quốc tế 03 văn bản; Quản lý doanh nghiệp 04 văn bản; Quản lý xây dựng công trình 01 văn bản; Lĩnh vực khác 02 văn bản (có 36 văn bản liên quan đến nhiều lĩnh vực). Tải văn bản tại đây.
VTL
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1383460