Lượt xem: 39
Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

QD 2076-QĐ-UBND.pdf


Mạch Bửu Bửu - Phòng Tổ chức Cán bộ, Sỏ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1173504