Lượt xem: 1403
Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính, lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
884-qd-ubnd.pdf
Mạch Bửu Bửu - Phòng Pháp chế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 602599