Lượt xem: 112
Tình hình dịch hại trên lúa tỉnh Sóc Trăng (Từ ngày 24/8/2021 đến 31/8/2021) và dự báo dịch hại tuần tới
1. Tình hình sản xuất
    Vụ Hè Thu 2021 xuống giống được 141.154 ha, vượt 0,2% kế hoạch và giảm 0,9% so với năm trước (bằng 1.323 ha), trong đó giai đoạn đòng 819 ha, trổ chín 84.327 ha, thu hoạch 56.008 ha, năng suất ước đạt 56,8 tạ/ha. Diện tích lúa đặc sản, lúa thơm chiếm 45,1% diện tích. Các giống gieo trồng chủ yếu như OM 18 (chiếm 36,6% diện tích), Đài Thơm 8 (chiếm 33,4% diện tích), OM 5451 (chiếm 13,0% diện tích), ST 24 (chiếm 3,3% diện tích), ...
    Vụ Thu Đông 2021 xuống giống được 191 ha tại huyện Mỹ Tú và thị xã Ngã Năm
    Vụ Mùa 2021-2022 xuống giống được 2.704 ha/KH 11.300 ha tại thị xã Vĩnh Châu, trong đó giai đoạn mạ 1.243 ha, đẻ nhánh 1.461 ha. Các giống gieo trồng chủ yếu ST24, ST5, OM5451, RVT...
Vụ Đông Xuân 2021-2022 xuống giống được 58 ha tại các huyện Mỹ Xuyên, Long Phú và Trần Đề.
2. Tình hình dịch hại trong tuần
    Trong tuần, trà lúa Hè Thu bước vào thời điểm thu hoạch rộ, diện tích còn lại đang tập trung giai đoạn trổ chín nên tình hình nhiễm dịch hại tiếp tục giảm so với tuần trước với tổng diện tích nhiễm là 11.309 ha (giảm 5.230 ha), trong đó:
    - Rầy nâu: nhiễm 1.192 ha (giảm 1.078 ha so với tuần trước), trong đó có 9 ha nhiễm với mật số >3.000-5.000 con/m2 tại huyện Trần Đề và Mỹ Xuyên, xuất hiện chủ yếu trên các giống Đài Thơm 8, nhóm ST, RVT, ...
    - Bệnh cháy bìa lá: nhiễm 1.748 ha (giảm 562 ha so với tuần trước), tỷ lệ phổ biến 10-20% lá bệnh, nơi cao 40% lá bệnh, phân bố tại hầu hết các huyện, thành phố.
    - Bệnh đạo ôn cổ bông: nhiễm 2.800 ha (giảm 1.347 ha so với tuần trước), trong đó 25 ha nhiễm với tỷ lệ 15-20% bông bệnh tập trung tại huyện Long Phú và Trần Đề, xuất hiện chủ yếu trên giống OM18 và Đài Thơm 8.
    - Bệnh lem lép hạt: nhiễm 4.383 ha (giảm 1.897 ha so với tuần trước), trong đó có 40 ha nhiễm với tỷ lệ 25-30% hạt bệnh tập trung tại huyện Long Phú, chủ yếu trên giống OM18 và Đài Thơm 8.
    - Ngoài ra, trên trà lúa Hè Thu còn nhiễm bệnh đốm sọc vi khuẩn, chuột, sâu cuốn lá nhỏ, ... với diện tích nhiễm nhẹ đến trung bình.
    Đối với trà lúa Mùa 2021-2022, tổng diện tích lúa nhiễm sâu bệnh trong tuần là 995 ha (tăng 233 ha so với tuần trước), đối tượng xuất hiện chủ yếu gồm sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá với diện tích nhiễm nhẹ tập trung tại thị xã Vĩnh Châu.
3. Dự báo dịch hại trong tuần tới        
    Rầy nâu: xuất hiện ngoài đồng với nhiều lứa tuổi, phổ biến rầy trưởng thành đến tuổi 2. Trong thời gian tới có khả năng rầy nâu sẽ tiếp tục phát triển và nhân nhanh mật số nếu gặp điều kiện thuận lợi, nhất là trên các trà lúa giai đoạn trổ chín có khả năng gây cháy rầy cục bộ. Do đó, đề nghị bà con nông dân cần thăm đồng thường xuyên, kiểm tra kỹ gốc lúa, theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu trên đồng để có thể đưa ra biện pháp quản lý kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do rầy nâu gây ra.
    Đối với một số khu vực chuẩn bị xuống giống vụ Thu Đông, Mùa, Đông Xuân cần theo dõi tình hình rầy nâu di trú tại địa phương, khuyến cáo nông dân xuống giống đảm bảo tập trung, đồng loạt và né rầy. Riêng các trà lúa mới gieo sạ (<15 NSS) khi rầy nâu di trú với mật số cao có thể áp dụng biện pháp “nong nước” để bảo vệ cây lúa và hạn chế đến mức thấp nhất khả năng rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cây lúa non.
    Ngoài ra, cũng cần quản lý tốt một số đối tượng như ốc bươu vàng, bù lạch trên trà lúa giai đoạn mạ, chuột, bệnh đạo ôn lá trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-đòng, bệnh cháy bìa lá, lem lép hạt, ...
4. Công tác quản lý, chỉ đạo trong thời gian tới
    - Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất và dịch hại trên các loại cây trồng như rầy nâu, bệnh vàng lùn-lùn xoắn lá, bệnh đạo ôn, rầy phấn trắng, muỗi hành, ...
    - Thực hiện nghiêm các công văn chỉ đạo của cấp trên ở các lĩnh vực mà đơn vị quản lý, theo dõi. Thường xuyên nắm chắc tình hình tại các địa phương để chỉ đạo sản xuất, dự tính dự báo tình hình dịch hại trên cây trồng trong thời gian áp dụng các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
    - Tiếp tục chỉ đạo các trạm tăng cường công tác theo dõi dịch hại ngoài đồng, diễn biến sâu bệnh trên trà lúa Hè Thu 2021, Thu Đông, Mùa và Đông Xuân 2021-2022 để có biện pháp quản lý hiệu quả đồng thời theo dõi tình hình rầy nâu di trú vào bẫy đèn và báo cáo hàng ngày.
Huỳnh Thị Anh Thư - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 602766