Lượt xem: 425
Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 05/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tỉnh Sóc Trăng

1769-QĐ-UBND.pdf


Mạch Bửu Bửu - Phòng Pháp chế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
Thông báo - hướng dẫnsố lượt truy cập
  • Tất cả: 1353886